"Uitgaan van de oorspronkelijke vraag"

 

 

 

Zorg van Oorsprong komt voort uit: samen teruggaan naar de oorsprong van de problematiek om van daaruit te zoeken naar (nieuwe) passende zorg / begeleidingsmogelijkheden. Wat was ooit de oorspronkelijke hulpvraag? Anders gezegd: (opnieuw) beginnen bij het begin. Waardoor en wanneer is de eerste hulpvraag ontstaan?
Zorg van Oorsprong werkt vanuit: de overtuiging dat het zoeken naar verbindingen tussen wet- en regelgeving AWBZ/WMO, Zorginstellingen, Gemeenten, Jeugdzorg, Onderwijs en Expertisecentra van steeds groter belang wordt in het vinden van, dan wel doorverwijzen naar passende zorg en begeleiding voor mensen met een beperking.
Zorg van Oorsprong staat voor: casemanagement, trajectbegeleiding en advies vanuit de specialisatie Gehandicaptenzorg. Meer specifiek: begeleiding en advies gericht op de zorgvraag van mensen met een (onderliggende) licht verstandelijke beperking (LVG/SGLVG) en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)/Niet Aangeboren Handicaps.

Zorg van Oorsprong   -   Postbus 40241   -   7504 RE Enschede   -   Tel.: 06-40313776   -   E-mail: info@zorgvanoorsprong.nl   -   KvK nr.: 54902711